Хүхюун Бадмаахай

кубокграмотапосле награжденияБулат

Буряад хэлэеэ хүгжѳѳхэ талаар hүүлэй үедэ элдэб хэмжээнэй ажаябуулганууд үргэн дэлисэтэйгээр

үнгэргэгдэдэг бологхой. Агын Буряадай  тойрогой захиргаанай социальна хүгжэлтын таhагай ба Гүрэнэй үндэhэтэнэй  дуу хатарай «Амар сайн» театрай үүсхэлээр апрелиин 5-да «Хүхюун Бадмаахай» гэhэн багашуулай хоорондо харалга мүрысѳѳнүүд үнгэргэгдэбэ. Манай heргуулиин шабинар  «Һонюуша борбилоо» гэжэ зүжэг харуулжа, бултанда hайшаагдажа, түрүү hуури эзэлбэ.

«Эрхим хѳѳрэгшэ» гэжэ hалбаряар баhал манай hургуулиин 4 –хи ангиин hурагша Намдаков Булат илаба.

 

About Яманова Цырегма

Оставить комментарий