Сагаалган-2018

IMG_0115

Февралиин 21-22-то зхин шатын hургуулида Сагаа hарын найрнууд үнгэргэгдэбэ.

Анги бүхэн үреэл табилгаар, ёохор хатаралгаар мүрысэжэ, ехэ удха шанартай ёhо заншалнуудаа

харуулжа гэртэхинээ, айлшадаа ехээр баярлуулба. Гаража ерэhэн нохой жэлдэ  гэрээр дүүрэн гэгээн наратай , табисуур hайта талаан бэлигтэй, эб эе hайтай, элүүр энхэ бэетэй, зол жаргалтай , зориг, хүсэл hайтай ябахамнай болтогой!

 

About Яманова Цырегма

Оставить комментарий